GOODBYE SCHOOL

July 2013, Ekaterinburg

 

artanya_goodbye_school_01

artanya_goodbye_school_02

artanya_goodbye_school_03

artanya_goodbye_school_04