REVOLUTION OF CONSCIOUSNESS

November 2017, Moscow, St. Petersburg, Nizhny Novgorod, Krasnodar, Sochi, Ekaterinburg, Perm, Chelyabinsk, Novosibirsk, Vladivostok

 

 

The inscription on the matchbox  is "REVOLUTION"